مستندات برچسب : کد نمایش زمان و تاریخ دقیق ارسال دیدگاه در وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: 3 کد برای نمایش زمان و تاریخ ارسال دیدگاه در سایت

یکی از بخش هایی که در طراحی قالب می توانیم در نظر داشته باشیم ، نمایش تاریخی است که دیدگاه ها در آن زمان ارسال شده اند. نمایش یک تاریخ برای هر دیدگاه ارسال شده هرچند تغییر چشمگیری ایجاد نمی […]

مشاهده بیشتر