مستندات برچسب : کد غیرفعال کردن بازیابی و فراموشی و ریست رمزعبور وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: غیرفعال کردن امکان بازیابی یا ریست رمزعبور در صفحه ورود

اکثر مستنداتی که تاکنون در مارکت دِومی منتشر کرده ایم، در خصوص افزودن امکانات تازه به وردپرس بوده است اما در این مستند قصد داریم یکی از امکانات وردپرس را غیرفعال کنیم! بازیابی یا Reset رمزعبور در صفحه ورود به […]

مشاهده بیشتر