مستندات برچسب : کد بررسی فعال بودن افزونه خاص در وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

وردپرس: دستور شرطی بررسی فعال و نصب بودن یک افزونه خاص

قالب های وردپرسی، بعضا برای فعالیت خود به یک یا چند افزونه نیازمند هستند. برخی از توابع بکار رفته در قالب ها را ممکن است نتوانیم به صورت شرطی بنویسیم یا حتی به مصرف کننده قالب متذکر شویم که برای […]

مشاهده بیشتر