مستندات برچسب : پیشخوان وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

وردپرس: مخفی کردن لینک های فهرست پیشخوان بر اساس نام کاربری

در وردپرس، می توانیم گروه های کاربری از پیش تعیین شده را استفاده یا توسط افزونه هایی این نقش ها را گسترش دهیم و به تعداد آنها اضافه کنیم. هر گروه کاربری به بخش هایی از پیشخوان و امکانات وردپرس […]

مشاهده بیشتر