مستندات برچسب : نمایش نام آخرین نویسنده ویرایش کننده مطلب در وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

وردپرس: نمایش آخرین نویسنده ای که مطلب را ویرایش کرده است

در سایت های وردپرسی که چندین نویسنده مسؤلیت تأمین محتوای یک سایت را بر عهده دارند و در صورتی که نویسنده ها دسترسی داشته باشند، می توانند مطالب دیگر نویسنده ها را اصلاح کنند. یا چند مدیر و چند نویسنده […]

مشاهده بیشتر