مستندات برچسب : نمایش مدت زمان گذشته از تاریخ انتشار مطلب وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: نمایش تاریخ انتشار مطالب به صورت چند روز پیش

یکی از مرسوم ترین فرمت نمایش تاریخ انتشار مطالب در سایت های وردپرسی ، نمایش تاریخ ارسال مطالب است. اما نحوه نمایش دیگری که برای اینکار می توان استفاده کرد ، نمایش تاریخ به صورت ” چند روز پیش ” […]

مشاهده بیشتر