مستندات برچسب : نمایش تعداد دیدگاه های جفنگ در سایت وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: کد نمایش تعداد کل دیدگاه های اسپم (جفنگ) در سایت

در پیشخوان وردپرس و در بخش دیدگاه ها شما این امکان را دارید که روی دیدگاه ها عملیات های مختلفی اعمال کنید. مانند پذیرفتن دیدگاه ها، پاسخ دادن به آنها ، انتقال به زباله دان و جفنگ کردن آنها (اسپم). […]

مشاهده بیشتر