مستندات برچسب : محدود کردن دسترسی به پیشخوان با IP
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: محدود کردن کاربران مجاز و دسترسی به پیشخوان و ورود با IP

وردپرس را می توان یکی از ایمن ترین سیستم های مدیریت محتوا نامید. اما با این حال برخی از مسایل مرتبط با آن را وردپرس به تنهایی نمی تواند برایتان مدیریت کند. بنابراین فعالیت های امنیتی برای هر اسکریپتی مورد […]

مشاهده بیشتر