مستندات برچسب : فعالسازی پشتیبانی افزودن خلاصه مطلب به برگه ها در وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

وردپرس: افزودن قابلیت پشتیبانی از خلاصه مطلب (Excerpt) به برگه ها

به صورت پیش فرض، برگه ها از امکان خلاصه مطلب پشتیبانی نمی کنند. excerpt یک ویژگی مناسبی برای طراحی قالب است که زمانی که قصد داریم اندازه خلاصه مطلب در صفحاتی مانند خانه یا بایگانی ها ، به یک اندازه باشد، […]

مشاهده بیشتر