مستندات برچسب : غیرفعال و مخفی کردن تعداد بروز رسانی در پیشخوان وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: غیرفعال و مخفی کردن وجود بروز رسانی در پیشخوان

در وردپرس شبکه ( چند سایته ) و وردپرس با چند نویسنده و کاربر، کاربران قادرند در صورت وجود بروز رسانی برای وردپرس، افزونه یا قالب، آن را مشاهده نمایند. همانطور که می دانید وردپرس برای وجود بروز رسانی ها، […]

مشاهده بیشتر