مستندات برچسب : دریافت اولین تصویر مطلب به عنوان تصویر شاخص جایگزین وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: دریافت اولین تصویر مطلب در صورت عدم وجود تصویر شاخص

همانطور که در مستند قبلی ذکر کردیم، نبودن تصویر شاخص در جلوه ی سایت باعث ایجاد فضای خالی خواهد شد که زیاد کاربرپسند نیست. برخی از طراحی ها هم ممکن است به صورت ثابت باشند و فضای خالی را با […]

مشاهده بیشتر