مستندات برچسب : حذف نام کاربری مدیریت و نویسنده مطلب وردپرس در دیدگاه
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

وردپرس: حذف نام کاربری مدیر سایت از کلس دیدگاه ها

در یک قالب وردپرسی ، اگر طراحی قالب به صورت استاندارد انجام شده باشد و فایل نمایش دیدگاه های سایت (توابع اصلی) دستکاری نشده باشد ، زمانی که مدیرسایت یا نویسنده مطلب در بخش دیدگاه های مطلب، دیدگاهی ارسال کند […]

مشاهده بیشتر