مستندات برچسب : تعیین تصویر شاخص پیش فرض وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

وردپرس: کد نمایش تصویر جایگزین در صورت عدم وجود تصویر شاخص

در طراحی قالب های وردپرس، تصویر شاخص یکی از عناصر مهم در طراحی است که تقریبا تمامی قالب های وردپرسی این امکان را دارند. اگر هنوز برای قالبتان تصویر شاخص را فعال نکرده اید، هم اکنون با این مستند آن […]

مشاهده بیشتر