مستندات برچسب : بررسی دیدگاه ها تنها توسط نویسنده مطلب و مدیر وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: تأیید و بررسی نظرات تنها توسط مدیر کل و نویسنده

در وب سایت های وردپرسی ، امکان داشتن چندین نویسنده وجود دارد. به گونه ای که هر نویسنده می تواند در تولید محتوای سایت نقش داشته باشد. اما یکی از مسایلی که ممکن است آزار دهنده باشد ، امکان دسترسی […]

مشاهده بیشتر