مستندات برچسب : ایجاد محدودیت حداقل تعداد کلمات مطلب وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: ایجاد محدودیت حداقل تعداد کلمات مجاز برای توضیحات مطلب

در وردپرس، زمانی که بخواهید مطلبی را ارسال کنید، در حالت عادی مهم نیست چه مقدار کلمه در توضیحات آن بنویسید. خب این یک ویژگی خوبی است که به شما اجازه می دهد برای مطالبتان هر تعداد کاراکتر که می […]

مشاهده بیشتر