مستندات برچسب : آموزش و کدهای کاربردی وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

وردپرس: کد نمایش برترین نویسنده های سایت بر اساس تعداد مطالب

در سایت های وردپرسی که چندین نویسنده به طور همزمان وظیفه تأمین محتوای سایت را بر عهده دارند، یکی از ویژگی هایی که می توانیم به سایت اضافه کنیم، نمایش نویسنده های برتر است. با این اقدام، به کاربران سایت […]

مشاهده بیشتر