مستندات برچسب : آموزش اتصال اطلاعات ورود کاربران بین دو وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

آموزش اتصال دیتابیس اطلاعات کاربران دو سایت وردپرس جدا از هم

یکی از نیازهای سایت های متعدد روی یک هاست شاید اتصال دیتابیس مربوط به کاربران در این سایت ها باشد. به گونه ای که کاربران با ثبت نام و عضویت در سایت اصلی، بتوانند در سایت های نصب شده به […]

مشاهده بیشتر