مستندات دسته بندی : کد PHP
کد تخفیف در جریان winter96 %10 تا آخر اسفند 1396

وردپرس: کد نمایش محتوای خاص بر اساس روزهای هفته

زمان و تاریخ در وردپرس کاربردهای گوناگونی دارد. یکی از این کاربردها که عموما با آن سروکار داریم، تاریخ ارسال مطالب است که در سایت به کاربران خود نمایش می دهیم. اما با استفاده از این تاریخ در وردپرس، می […]

مشاهده بیشتر