مستندات دسته بندی : کد PHP
کد تخفیف در جریان tabestan97 %15 تا آخر تابستان 97

وردپرس: کد نمایش محتوای خاص بر اساس روزهای هفته

زمان و تاریخ در وردپرس کاربردهای گوناگونی دارد. یکی از این کاربردها که عموما با آن سروکار داریم، تاریخ ارسال مطالب است که در سایت به کاربران خود نمایش می دهیم. اما با استفاده از این تاریخ در وردپرس، می […]

مشاهده بیشتر