وردپرس: کد نمایش تعداد نتایج جستجو
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

اگر به صفحه نتایج جستجوی گوگل دقت کرده باشید، زمانی که کلمه ای را جستجو کنید، تعداد نتایج جستجو مرتبط با آن کلمه را به شما اعلام خواهد کرد. وردپرس نیز چنین امکانی در خود دارد که به راحتی می توانیم تعداد نتایج جستجوی کاربران را به آنها نمایش دهیم.

با این تفاوت که در گوگل عدد نمایش داده شده در صورتی که تعداد نتایج عددی بزرگ باشد، آن را به صورت یک عدد رند و در صورت کم بودن نتایج، تعداد واقعی آن را نمایش می دهد. اما در وردپرس ما می توانیم یک عدد واقعی از تعداد نتایج مرتبط با کلمه کلیدی جستجو شده را به کاربران نمایش دهیم.

برای اینکار، کد زیر را در فایل search.php قالبتان قرار دهید (پیشنهاد می کنیم پیش از آغاز حلقه مطالب از این کد استفاده کنید). این فایل در واقع محتویات صفحه نتایج جستجو را تهیه می کند.

<h2 class="pagetitle">نتایج جستجو برای <?php /* Search Count */ $allsearch = &new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); _e('<span class="search-terms">'); echo $key; _e('</span>'); _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?></h2>

خروجی این کد چیزی شبیه به این خواهد بود:

نتایج جستجو برای مارکت دِومی : 15 نتیجه

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟