وردپرس: شناسایی مرورگر کاربر و افزودن کلس دلخواه به Body
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

بدون شک هر سایتی با یک مرورگر باز می شود! مرورگرهای گوناگونی تاکنون مطرح شده اند که هر کدام نام مشخصی دارند. در حالت عادی زمانی که سایت شما توسط یک مرورگر باز می شود، تمامی استایل ها در همه مرورگرها به یک صورت اجرا می شوند. اما گاهی اوقات در برخی از مرورگرها نیاز است تا کدی استایل دیگری نیز بکار گرفته شود.

در توابع داخلی وردپرس ما این امکان را داریم که مرورگر کاربر را بررسی کنیم و طبق مرورگر فعلی کاربر، برخی از دستورات را اجرا کنیم.

این توابع به اینصورت هستند:

is_gecko();
is_opera();
is_NS4();
is_safari();
is_chrome();
is_IE();
is_iphone();
is_lynx();

همانطور که می بینید تقریبا مرورگرهای محبوب تعریف شده اند و شناسایی موبایل آیفون نیز در آن وجود دارد. اکنون ما توسط این دستورات می توانیم کدهای خود را بهتر اجرا کنیم.

 


افزودن کلس دلخواه به تگ Body در مرورگرهای مختلف

یکی از مصارف این توابع، افزودن Class اختصاصی به تگ body سایت است. به صورتی که در هر مرورگر، یک class به تگ body اضافه می شود. اینکار به ما کمک می کند استایل هایی را تعریف کنیم که تنها در مرورگرهای خاص اجرا شوند.

add_filter('body_class','devme_browser_body_class');
function devme_browser_body_class($classes) {
    global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;
    if($is_lynx) $classes[] = 'lynx';
    elseif($is_gecko) $classes[] = 'gecko';
    elseif($is_opera) $classes[] = 'opera';
    elseif($is_NS4) $classes[] = 'ns4';
    elseif($is_safari) $classes[] = 'safari';
    elseif($is_chrome) $classes[] = 'chrome';
    elseif($is_IE) $classes[] = 'ie';
    else $classes[] = 'unknown';
    if($is_iphone) $classes[] = 'iphone';
    return $classes;
}

در کد بالا برای مثال تعریف کرده ایم اگر مرورگر کاربر، سافاری بود، کلس safari را به تگ Body اضافه کن!

بدین ترتیب می توانیم با استفاده از این کلس ها، استایل های گوناگونی را تعریف کنیم.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟