تنظیمات و دستورات کران جاب ( Cron Job ) اسکریپت GramEasy
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در اسکریپت Grameasy جهت فعالیت بهتر و مناسب این اسکریپت، حتما باید کران جاب ( CronJob ) های آن را نیز در هاست خود تنظیم کنید. بدین وسیله تمامی فعالیت های اسکریپت گرامیزی مانند لایک، فالو، آنفالو، کامنت و … در زمان های تعیین شده قابل انجام خواهند بود.

این دستورات به شرح زیر هستند:

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/post >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/like >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/comment >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/follow >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/unfollow >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/followback >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/repost >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/deletemedia >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/message >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http://yourwebsite.com/index.php/cron/like_follow >/dev/null 2>&1

نکات و تنظیمات:

  1. حتما در کد بالا بجای yourwebsite . com آدرس سایت خود را وارد کنید.
  2. هر یک از دستورات بالا باید هر دقیقه اجرا شوند.
  3. هر یک از دستورات کرانجاب بالا باید جداگانه ثبت شوند و زمان هر یک باید One Per Minute باشد (یعنی هر یک دقیقه)

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟