کد تنظیمات خودکار و پیش فرض وردپرس با فعالسازی قالب
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

یکی از مسایلی که ممکن است برای کاربران تازه کار وردپرس اتفاق افتد، عدم توانایی برای تنظیم وردپرس است. گاهی اوقات نیز پیش می آید بخواهیم تنظیمات یک سایت که برای مشتری طراحی کرده ایم را ثابت نگه داریم و اجازه ندهیم این تنظیمات را دستکاری کند. یا اینکه بخواهیم یک افزونه ای طراحی کنیم که زحمت تنظیم کردن گزینه های اصلی وردپرس را برای کاربران تازه وارد را بکشد.

پس باید چنین دستوراتی را توسط PHP در قالب یا افزونه وارد کرده و با انجام تنظیمات آن در اختیار کاربران قرار دهیم.

ابتدا کد زیر را با تنظیمات مورد نظرتان شخصی سازی کرده سپس آن را در فایل functions.php قالب یا فایل اصلی افزونه مورد نظرتان قرار دهید:

function devme_set_theme_defaults() {
  $o = array(
    'avatar_default'      => 'blank',
    'avatar_rating'       => 'G',
    'category_base'       => '/category',
    'comment_max_links'     => 0,
    'comments_per_page'     => 0,
    'date_format'        => 'd.m.Y',
    'default_ping_status'    => 'closed',
    'default_post_edit_rows'  => 30,
    'links_updated_date_format' => 'j. F Y, H:i',
    'permalink_structure'    => '/%postname%/',
    'rss_language'       => 'fa_IR',
    'timezone_string'      => 'Asia/Tehran',
    'use_smilies'        => 0,
  );
  foreach ( $o as $k => $v )
  {
    update_option($k, $v);
  }
  // Delete dummy post and comment.
  wp_delete_post(1, TRUE);
  wp_delete_comment(1);
  return;
}
register_activation_hook(__FILE__, 'devme_set_theme_defaults');

توضیحات:

 • خطوط 3 تا 15 مربوط به تنظیمات وردپرس هستند که در صورت اجرا شدن کد، این تنظیمات را بازنویسی خواهد کرد.
 • خط 22 و 23 مربوط به حذف مطلب و دیدگاه پیش فرض وردپرس است (مطلب سلام دنیا و دیدگاه آقای وردپرس)
 • در خطوط 3 تا 15، در بخش های سمت راست، باید مقدار تنظیمات را وارد نمایید و از ویرایش کردن بخش چپ هر خط خودداری کنید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟