وردپرس: تغییر و شخصی سازی ترتیب فهرست سمت راست پیشخوان
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در وردپرس، زمانی که قالبی نصب می کنید امکان دارد چندین پست تایپ به سایت شما اضافه کند که این پست تایپ ها هر کدام در فهرست سمت راست پیشخوان یک لینک خواهند داشت. گاهی اوقات این لینک های پست تایپ زیاد می شود و می خواهیم آنها را مرتب کنیم.

بدین ترتیب می توانیم پست تایپ ها را به ترتیب اولویت در فهرست پیشخوان تنظیم کنیم.

برای اینکار باید کد زیر را در فایل functions.php قالبمان قرار دهیم:

function devme_custom_menu_order($menu_ord) {
   if (!$menu_ord) return true;
   return array(
   'index.php', // لینک پیشخوان
   'edit.php?post_type=events', // پست تایپ هایی که قالب اضافه کرده اند
   'edit.php?post_type=news',
   'edit.php?post_type=articles',
   'edit.php?post_type=faqs',
   'edit.php?post_type=mentors',
   'edit.php?post_type=testimonials',
   'edit.php?post_type=services',
   'edit.php?post_type=page', // برگه ها
   'edit.php', // نوشته ها
 );
 }
 add_filter('custom_menu_order', 'devme_custom_menu_order');
 add_filter('menu_order', 'devme_custom_menu_order');

نکات:

 • در خطوط 4 تا 13 ما می توانیم تمامی پست تایپ ها را به ترتیب تعریف کنیم. دقت کنید که ترتیب وارد کردن هر پست تایپ در هر خط، باعث مرتب سازی آنها خواهد شد. شما باید پست تایپ های فعال در سایت خود را داخل کد وارد کنید.
 • همواره پست تایپ های “نوشته ها” و “برگه ها” را داخل این کد تعریف کنید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟