وردپرس: کد شمارش جداگانه تعداد دیدگاه ها و پاسخ هایشان در ادامه مطلب
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در اکثر قالب های وردپرسی، در ادامه هر مطلب و در بالای بخش دیدگاه ها (نظرات)، تعداد دیدگاه ها درج شده است. این تعداد دربرگیرنده تمامی دیدگاه های اصلی و پاسخ های آنهاست که به صورت جمع نوشته می شود. اما همانطور که همیشه در مستندات مارکت دِومی گفته ایم، حتی جزئی ترین تغییرات هم می تواند ظاهری حرفه ای تر به سایت ما ببخشد.

بنابراین اگر قصد دارید تعداد دیدگاه های اصلی و تعداد پاسخ هایی که به آن ها داده شده است را به صورت دو عدد مجزا از هم نمایش دهید، در این مستند با ما همراه باشید.

ابتدا باید کد زیر را در فایل functions.php قالبتان قرار دهید تا تابع مورد نیازمان را به قالب معرفی کنیم:

function devme_parent_comment_counter($id){
    global $wpdb;
    $query = "SELECT COUNT(comment_post_id) AS count FROM $wpdb->comments WHERE `comment_approved` = 1 AND `comment_post_ID` = $id AND `comment_parent` = 0";
    $parents = $wpdb->get_row($query);
    return $parents->count;
}

سپس کد زیر را در فایل single.php یا comments.php قالبتان استفاده کنید. می توانید این کد را جایگزین کد نمایش تعداد دیدگاه های فعلی قالبتان کنید:

<?php
$number_of_parents = devme_parent_comment_counter($post->ID);
$number_of_children = $post->comment_count - $number_of_parents;
echo "اصلی: ".$number_of_parents;
echo "پاسخ ها: ".$number_of_children;
?>

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟