وردپرس: نمایش نام (عنوان) برگه مادر
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

برگه ها در وردپرس قابلیت این را دارند که زیرمجموعه برگه ی دیگری باشند. این نوع طبقه بندی هم باعث مدیریت بهتر برگه ها می شود و هم در آدرس برگه تغییراتی ایجاد خواهد کرد. به صورتی که برگه هایی که زیرمجموعه برگه ی دیگری باشند، در لینک آنها ، نامک برگه مادر (والد یا برگه اصلی) در آدرس آنها مشاهده می شود.

اما در حال حاضر در این مستند با آدرس دهی این نوع برگه ها سروکار نداریم! بلکه قصد داریم در برگه، نام برگه مادر را به کاربران نمایش دهیم. تقریبا چیزی مثل “مکان نما” !

تنها مکانی که می توانیم از این کد استفاده کنیم ، فایل page.php قالب است . حال مکان نمایش این عنوان بر عهده خودتان است ولی ضروری است که این کد در فایل مذکور استفاده شود.

<?php $parent_title = get_the_title($post->post_parent); echo $parent_title; ?>

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟