وردپرس: کد نمایش تصویر شاخص مطالب بعدی و قبلی
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در یکی از مستندات قبل در مارکت دِومی، نحوه نمایش لینک مطالب بعدی و قبلی در وردپرس را به شما آموزش دادیم. در این مستند قصد داریم تصاویر شاخص مطالب بعدی و قبلی را نیز دریافت و نمایش دهیم. توسط این کد می توانید در کنار لینک های ساده مطلب بعد و قبل ، یک تصویر را نیز نمایش دهید.

 

توجه : کدی که در این مستند به شما معرفی کرده ایم، هم تصویر را نمایش خواهد داد هم لینک و عنوان مطلب بعدی.

 

کد نمایش مطلب قبلی

<?php if( get_previous_post() ): ?>
  <?php // Display the thumbnail of the previous post ?>
  <?php
    $prevPost = get_previous_post();
    $prevthumbnail = get_the_post_thumbnail($prevPost->ID, array(150,150)); ?>
    
    <?php previous_post_link('%link', $prevthumbnail); ?>
    <a href="<?php echo $prevPost->guid ?>"><?php echo $prevPost->post_title ?></a>

<?php endif; ?>

تنظیمات:

 • در خط 5 بجای اعداد 150 می توانید اندازه تصویر شاخص قابل دریافت و نمایش مطلب را تعیین کنید.
 • در خطوط 7 و 8 کدهایی را قرار دهید که در خروجی تأثیرگذار است. در حال حاضر تنها کد نمایش عنوان مطلب لینک دار به همراه تصویر تعریف شده است.

کد نمایش مطلب بعدی

<?php if( get_next_post() ): ?>
  <?php // Display the thumbnail of the next post ?>
  <?php
  $nextPost = get_next_post();
  $nextthumbnail = get_the_post_thumbnail($nextPost->ID, array(150,150)); ?>
 
  <a href="<?php echo $nextPost->guid ?>"><?php echo $nextPost->post_title ?></a>
  <?php next_post_link('%link', $nextthumbnail); ?>

<?php endif; ?>

تنظیمات این کد نیز مانند کد قبلی می باشد.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟