وردپرس: غیرفعال و مخفی کردن وجود بروز رسانی در پیشخوان
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در وردپرس شبکه ( چند سایته ) و وردپرس با چند نویسنده و کاربر، کاربران قادرند در صورت وجود بروز رسانی برای وردپرس، افزونه یا قالب، آن را مشاهده نمایند. همانطور که می دانید وردپرس برای وجود بروز رسانی ها، اعداد و نوار اطلاعیه هایی به کاربران نمایش می دهد و آنها را مطلع می کند.

اما دانستن وجود بروز رسانی برای یک افزونه یا قالب، در سایت های شبکه ، زیاد خوشایند نیست، بنابراین قصد داریم کاربران معمولی را از دانستن وجود این بروز رسانی ها منع کنیم.

WordPress Update Nag

کد زیر را در فایل functions.php قالب اصلی قرار دهید:

if (!current_user_can('edit_users')) {
        add_action('init', create_function('$a', "remove_action('init', 'wp_version_check');"), 2);
        add_filter('pre_option_update_core', create_function('$a', "return null;"));
}

نکته: کاربران با دسترسی بالا (مدیران اصلی) می توانند تعداد بروز رسانی ها را مشاهده نمایند.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟