وردپرس: کد نمایش محتوای خاص بر اساس روزهای هفته
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

زمان و تاریخ در وردپرس کاربردهای گوناگونی دارد. یکی از این کاربردها که عموما با آن سروکار داریم، تاریخ ارسال مطالب است که در سایت به کاربران خود نمایش می دهیم. اما با استفاده از این تاریخ در وردپرس، می توانیم بخشی از سایت خود را به صورت روزانه تغییر دهیم.

برای مثال در روز شنبه هر هفته، یک کد خاص برای کاربران اجرا شود، یا در روز یکشنبه کد دیگر و به همین ترتیب می توانیم یک دستور شرطی را به این صورت برای هفت روز هفته استفاده کنیم.

یکی از مصارف نمونه این کد، ساختن یک جدول پخش هفتگی سریال هاست که در سایت های فیلم و سریال کاربرد دارد. بر این اساس، در هر روز، جدول مربوط به آن روز نمایش داده می شود. هر چند با استفاده از این دستور شرطی، می توانیم بخش های دیگری را طبق ایده هایمان طراحی کنیم.

calendar

به صورت کلی تابع شرطی مورد استفاده برای چنین کاری به صورت زیر است:

if ( date('D', $timestamp) === 'Sat' )

که در کد بالا بجای sat می توانیم 3 حرف ابتدای نام روزها در زبان انگلیسی را وارد کنیم.

سه حرف ابتدای روزهای هفته به صورت زیر است :

Sat : شنبه
Sun : یکشنبه
Mon : دوشنبه
Tue : سه شنبه
Wed : چهارشنبه
Thu : پنج شنبه
Fri : جمعه

 


فقط بررسی یک روز در هفته

اولین نمونه این کد، نمایش یک محتوای خاص در یک روز در هفته است. برای مثال یک متن یا عنصر خاص (چه HTML چه PHP) را می توانیم در روزهای جمعه به کاربران نمایش دهیم. مانند یک متن “آخر هفته شما بخیر!“.

<?php if ( date('D', $timestamp) === 'Sat' ): ?>
 <p>امروز شنبه است</p>
<?php endif; ?>

این کد ، جهت بررسی یک روز در هفته است که در کد بالا ما “شنبه” را انتخاب کرده ایم تا متن “امروز شنبه است” را به کاربران نمایش دهیم.

 

نکته: در این حالت، بدون هیچ مشکلی می توانیم به تعداد روزهای هفته، از این کد استفاده کنیم. برای اینکار، شما باید 7 عدد از کد بالا را در مکانی از قالب استفاده کنید و بجای sat سه حرف ابتدای نام روزها را در هر یک از این کدها وارد کنید.

 


بررسی هفت روز هفته و نمایش محتوای خاص

روش دیگر استفاده این است که ما هفت روز هفته را داخل کد خود استفاده کنیم. در مثال قبلی، ما تنها یک روزهفته را در هر حلقه کد بررسی می کردیم، اما در این کد، هفت روز هفته را یکباره بررسی و برای هر کدام از آنها خروجی خاصی در نظر میگیریم:

<?php if ( date('D', $timestamp) === 'Sat' ) {
 echo 'امروز شنبه است';
}
elseif (date('D', $timestamp) === 'Sun') {
 echo 'امروز یکشنبه است';
}
elseif (date('D', $timestamp) === 'Mon') {
 echo 'دوشنبه هم از راه رسید';
}
elseif (date('D', $timestamp) === 'Tue') {
 echo 'سه شنبه دقیقا وسط هفته است';
}
elseif (date('D', $timestamp) === 'Wed') {
 echo 'چهارشنبه هم رسید';
}
elseif (date('D', $timestamp) === 'Thu') {
 echo 'پنج شنبه ، تقریبا آخر هفته';
}
elseif (date('D', $timestamp) === 'Fri') {
 echo 'در روز جمعه اوقات خوشی داشته باشید';
}
else {echo'';}
?>

در کد بالا ما برای هر روز در هفته یک متن نمونه وارد کرده ایم. که شما می توانید کدهای دیگری که در نظر دارید را در آن استفاده کنید. روش دیگر ساخت چنین کدی که بتوانیم برای هر روز، کدهای PHP و HTML را نیز به آسانی استفاده کنیم، به صورت زیر است:

<?php if ( date('D', $timestamp) === 'Sat' ) { ?>
 <p>کدهای مورد نیاز در این قسمت</p>
<?php } elseif (date('D', $timestamp) === 'Sun') { ?>
 <p>کدهای مورد نیاز در این قسمت</p>
<?php } elseif (date('D', $timestamp) === 'Mon') { ?>
 <p>کدهای مورد نیاز در این قسمت</p>
<?php } elseif (date('D', $timestamp) === 'Tue') { ?>
 <p>کدهای مورد نیاز در این قسمت</p>
<?php } elseif (date('D', $timestamp) === 'Wed') { ?>
 <p>کدهای مورد نیاز در این قسمت</p>
<?php } elseif (date('D', $timestamp) === 'Thu') { ?>
 <p>کدهای مورد نیاز در این قسمت</p>
<?php } else { ?>
 <p>کدهای روز جمعه در این بخش</p>
<?php } ?>

نکته:

 • در خطوط 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 باید کدهای PHP و/یا HTML را که می خواهید در هر روز هفته اجرا شود را وارد کنید.
 • در صورت تمایل برای عدم استفاده از یک روز در هفته، می توانید دستور elseif مربوط به آن را حذف کنید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟