وردپرس: نمایش تعداد مطالب منتشر شده در پست تایپ سفارشی (Post Type)
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در مستند قبلی، نحوه نمایش تعداد مطالب منتشر شده در پست تایپ نوشته ها در وردپرس را به شما آموزش دادیم. در این مستند قصد داریم در تکمیل بخش آمار و ارقام سایتمان، مطالب منتشر شده در پست تایپ های سفارشی (Custom Post Type) را نیز شمارش و تعداد آن را در مکانی از قالب نمایش دهیم.

اکثر قالب های امروزی به صورت داخلی چندین پست تایپ را نیز شامل می شوند که می توانیم به راحتی و بدون نیاز به افزونه خاصی، تعداد مطالب منتشر شده در هر یک از آنها را در سایتمان نمایش دهیم.

 


کد زیر را باید در مکانی از قالب (فایل های php) استفاده کنید که قصد دارید این تعداد را در آنجا نمایش دهید.

<?php $movies = new WP_Query(array( 'post_type' => 'movies' ));?>
<?php if ($movies->have_posts()) { 

  $count_posts = wp_count_posts( 'movies' )->publish;
  if ( $count_posts == "1" ) { 
    echo "1"; }
  else { echo "$count_posts"; }

} else { ?>
0
<?php } ?>

تنظیمات:

 • در خط 1 دو کلمه movies داریم. بجای این دو کلمه باید شناسه (نام) پست تایپ مورد نظرتان را وارد کنید.
 • در خط 2 و 4 نیز کلمه movies باید با نام پست تایپ مورد نظرتان جایگزین شود.

نکته : برای هر پست تایپ می توانید یک کد مانند کد بالا را استفاده کنید، اما تنها بخش مهم همان دو نکته موجود در بخش تنظیمات کد است که برای هر پست تایپ باید نام پست تایپ در 4 مکان ذکر شده جایگزین گردد.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟