2 کد برای نمایش مطالب تصادفی در وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

یکی از بخش هایی که برای طراحی قالب های وردپرسی ممکن است جذاب باشد ، ایجاد یک بخش برای نمایش مطالب تصادفی است. در وردپرس این امکان را دارید که مطالبی را به صورت تصادفی از یک Post Type در معرض دید کاربرانتان قرار دهید. در اینجا ما 2 نوع کد را در اختیارتان قرار می دهیم. کد اول برای دریافت مطالب از نوشته های پیش فرض وردپرس است و کد دوم برای اختصاص دادن یک Post Type و دریافت مطالب تصادفی از آن پست تایپ استفاده می شود.

 

اولین کد

استفاده از یک کد ساده جهت دریافت و نمایش مطالب تصادفی از مطالب اصلی سایت . (همان پست تایپ Post)

<?php
 $rand_posts = get_posts('numberposts=5&orderby=rand');
  foreach( $rand_posts as $post ) :
?>
   <li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>

 

کد بالا را باید در مکانی که قصد دارید مطالب تصادفی نمایش داده شوند قرار دهید.

تنظیمات :

  • بجای عدد 5 تعداد مطالبی که قصد دارید نمایش دهید را وارد کنید.
  • همچنین می توانید از کدهای دیگر (مانند تصاویر شاخص و …) نیز استفاده کنید تا مطالب تصادفی حرفه ای تری ارائه کنید.

 

دومین کد

حالت دوم برای نمایش مطالب تصادفی ، دریافت مطالب به صورت تصادفی از Post Type های دیگر است. برای مثال از قالبی استفاده می کنید که پست تایپ جدیدی به نام “فیلم” برایتان ایجاد کرده ، در این حالت می توانید با استفاده از کد زیر ، پست تایپ را اختصاصی کنید.

<?php $custom_taxterms = wp_get_object_terms( $post->ID,'post_type', array('fields' => 'ids') );
$args = array(
'post_type' => 'movie',
'post_status' => 'publish',
'posts_per_page' => 5, 
'orderby' => 'rand',
'post__not_in' => array ($post->ID),
);
$related_items = new WP_Query( $args );
if ($related_items->have_posts()) :
while ( $related_items->have_posts() ) : $related_items->the_post();
?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>"> <?php the_title(); ?> </a></li>

<?php
endwhile;
endif;
wp_reset_postdata();
?>

 

تنظیمات :

  • در خط سوم بجای کلمه movie باید Post Type مورد نظر را وارد کنید. اگر هم قصد دارید مطالب را از “نوشته ها” دریافت کنید، بجای movie باید post وارد کنید.
  • در خط پنجم بجای عدد 5 تعداد مطالبی که قصد دارید نمایش داده شود را وارد کنید.
  • در خط چهاردهم کدهایی که برای نمایش مطالب تصادفی استفاده می شود را ویرایش کنید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟