وردپرس: نمایش سایر مطالب نویسنده
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

در وب سایت هایی که چندین نویسنده دارند ، شاید یکی از امکاناتی که می تواند باعث افزایش جذابیت وب سایت شود ، نمایش سایر مطالبی است که نویسنده مطلب فعلی ارسال کرده است.

اگر چندین نویسنده دارید، می توانید در ادامه مطلب ها ، بخشی را در نظر بگیرید که کاربران بتوانند دیگر مطالب نویسنده آن مطلب را مشاهده کنند.

برای داشتن این بخش ، ابتدا کد زیر را به functions.php قالبتان اضافه کنید :

function author_related_posts() {
  global $authordata, $post;
  $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) );
  $output = '<ul>';
  foreach ( $authors_posts as $authors_post ) {
    $output .= '<li><a href="' . get_permalink( $authors_post->ID ) . '">' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '</a></li>';
  }
  $output .= '</ul>';
  return $output;
}

 

تنظیمات :

 • در خط سوم بجای عدد 5 تعداد مطالبی که می خواهید نمایش داده شود را وارد کنید.
 • خط چهارم ، ششم و هشتم مربوط به کدهایی است که در خروجی این کد نقش دارند.

 

پس از قرار دادن کد بالا، اکنون باید کد زیر را در مکانی قرار دهید که قصد دارید این لیست را نمایش دهید. بهترین مکان برای استفاده از این کد در فایل single.php است.

<?php echo author_related_posts(); ?>

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟