وردپرس: نمایش دیدگاه ها فقط به نویسنده همان مطالب!
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

کمی عنوان را شرح دهیم! وردپرس امکانات زیادی دارد که یکی از آن ها ، امکان تعریف چندین نویسنده برای یک سایت است که این نویسنده ها هر کدام می توانند در تولید محتوای آن سایت نقش داشته باشند. برای مثال یک سایت را در نظر بگیرید که 10 نویسنده دارد ، حال اگر دیدگاهی ارسال شود، دیگران خواهند توانست دیدگاه های جدید و تایید نشده برای هر مطلبی را ببینند.

اما شاید بهتر باشد تنها دیدگاه هایی را به نویسندگان نمایش دهیم که مختص به مطالب خودشان باشد و به دیدگاه هایی که در مطالب دیگران ارسال می شوند دسترسی نداشته باشند.

این کار بسیار ساده است ، تنها کافیست کد زیر را به فایل functions.php قالبتان اضافه کنید.

function devme_show_comment_towriter($clauses)
{
  if (is_admin()) {
    global $user_ID, $wpdb;
    $clauses['join'] = ", wp_posts";
    $clauses['where'] .= " AND wp_posts.post_author = " . $user_ID . " AND wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID";
  };
  return $clauses;
}
 
if (!current_user_can('edit_others_posts')) {
  add_filter('comments_clauses', 'devme_show_comment_towriter');
}

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟