وردپرس: مخفی کردن مطالب دسته بندی خاص در صفحه اصلی
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

اکثر سایت های وردپرس مطالب خود را با دسته بندی ارسال می کنند. دسته بندی مطالب یکی از بهترین راه هایی است که می توانیم به وسیله آن ها مطالبمان را از لحاظ محتوا و کارایی طبقه بندی کنیم.

اما ممکن است برخی از دسته بندی ها حاوی مطالبی باشند که نخواهید در صفحه اصلی نمایان شوند. برای مثال یک دسته بندی مخصوص اطلاعیه ها دارید که تنها تمایل دارید از طریق بازدید از دسته بندی مربوطه قابل مشاهده باشند. خب در اینصورت راه حل شما اضافه کردن کد زیر به فایل functions.php قالبتان است :

function exclude_category_home( $query ) {
  if ( $query->is_home ) {
    $query->set( 'cat', '-9,-3' ); // Categories ID separated with comma
  }
  return $query;
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' );

 

تنظیمات :

 • در خط سوم این کد ، شناسه (ID) دسته بندی های مورد نظرتان را که می خواهید در صفحه اصلی مخفی شوند را به صورت یک عدد منفی وارد کنید.
 • جهت وارد کردن چند ID آنها را با کاما انگلیسی از هم جدی کنید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟