نمایش مطالب در انتظار تأیید وردپرس در سایت
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

سایت هایی که چندین نویسنده دارند ، یا امکان ارسال مطالب توسط کاربران مهمان و عادی را فراهم کرده اند ، می توانند مطالبی که در انتظار تایید هستند را به کاربران خود نمایش دهند. این کار جلوه سایت شما را حرفه ای تر می کند اما ممکن است مطالبی نمایش داده شوند که صحت آنها تایید نشده است!

لذا تصمیم اینکه چنین بخشی در سایتتان اضافه کنید با خودتان است! به هر حال جهت استفاده از این امکان ، کد زیر را در مکانی از قالبتان که قصد دارید لیست را نمایش دهید، قرار دهید :

<?php
$pendingPosts = new WP_Query(array(
  'post_status' => 'pendding',
  'post_type' => 'post',
  'order' => 'descending',
  'orderby' => 'ID',
  'posts_per_page' => '10',
  'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1
));
?>
<ul>
  <?php if ($pendingPosts->have_posts()) :
while ($pendingPosts->have_posts()) : $pendingPosts->the_post();?>
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="nofollow"><?php the_title(); ?></a></li>
  <?php endwhile;
  endif; ?>
</ul>
<?php wp_reset_query(); ?>

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟