افزودن موقعیت جدید فهرست در قالب وردپرس
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

اکثر قالب های وردپرس ، امکانات از پیش تعیین شده ای دارند. برای مثال شما ممکن است 3 ناحیه برای استفاده از ابزارک ها داشته باشید یا 2 ناحیه برای استفاده از فهرست.

اما در پی تغییرات روی قالب ها ، شاید نیاز باشد یک ناحیه جدیدی برای فهرست ها ایجاد کنیم و در قالب نمایش دهیم. این کار بسیار آسان است.

 

مرحله اول

ابتدا نیاز داریم تا ناحیه جدید فهرست را به قالب معرفی کنیم. برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php قالب اضافه می کنیم:

function devme_custom_new_menu() {
 register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' ));,
 register_nav_menu('dm-menu',__( 'فهرست دلخواه دوم' ));
}
add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' );

تنظیمات:

  • در خط 2 و 3 بجای کلمات “فهرست دلخواه اول” و “فهرست دلخواه دوم” نام فهرست را وارد کنید. این نام در “پیشخوان > فهرست ها” نمایش داده خواهد شد.
  • در خط 2 و 3 بجای devme-menu و dm-menu باید آی دی ناحیه فهرست را وارد کنید. توجه کنید تنها حروف انگلیسی و خط تیره استفاده کنید.

 

مرحله دوم

سس باید ناحیه فهرست جدید را در مکانی از قالب اضافه کنیم که می خواهیم فهرست های اضافه شده در این ناحیه، در سایت نمایش داده شود! بنابر این ابتدا باید فایل مناسبی از قالب را انتخاب کنیم که قصد داریم فهرست ها را در آن نمایش دهیم.

برای مثال می توانیم در فایل header.php یک div جدید ایجاد نماییم ، آن را استایل دهیم و سپس کد زیر را در فایل اضافه کنیم تا بتوانیم فهرست جدید را در سایت نمایش دهیم :

<?php
  wp_nav_menu( array( 
  'theme_location' => 'devme-menu', 
  'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); 
?>

تنظیمات :

  • توجه : برای هر ناحیه ای که در مرحله اول اضافه کرده ایم، باید یک کد بالا را استفاده کنیم.
  • در خط 3 کد بالا ، بجای devme-menu باید آی دی ناحیه ای را وارد کنید که در مرحله اول ساخته اید.
  • در خط 4 ، بجای custom-menu-class می توانید یک Class وارد کنید. این کلس به صورت class="custom-menu-class" در خروجی فهرست های این ناحیه نمایش داده خواهد شد و خواهید توانست فهرست ها و لینک هایی که در این فهرست وارد می کنید را بهتر استایل بدهید!

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟