پرداخت ناموفق
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

پرداخت شما ناموفق بود!

لطفا مجددا تلاش کنید ، یا با مدیریت در ارتباط باشید..

در صورتی که موجودی از حساب شما کم شده باشد ، به صورت خودکار ، و توسط بانک ، نهایتا تا 48 ساعت آینده می بایست وجه پرداخت شده به حساب شما بازگردانده شود . در صورتی که وجه کم شده از حسابتان ، بازگردانده نشد ، با ما در ارتباط باشید تا وجه را به حساب شما بازگردانیم یا خرید را به صورت دستی برایتان ارسال نماییم..