لاراول-دستورالعمل @prepend در blade
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

laravel

در لاراول نسخه 5.4 ویژگی های کامپوننت و اسلات ها (components andn slots) جدیدی ایجاد شده تا ساختن عناصر HTML در محیط هایی که مجدد استفاده می شود را آسان کند.

به عنوان مثالی از نحوه کارکرد این ویژگی ها، فرض کنید فایل layouts.blade.php  شامل

<ul id="sidebar">
  @stack('sidebar')
</ul>

است. اکنون شما می خواهید به این بخش از یک زیر ویو (sub-view) داده اضافه کنید. شما می توانید

@push('sidebar')
  <li>Sidebar list item</li>
@endpush

اضافه کنید. زمانی که این اسکریپت توسط مرورگر نشان داده می شود، نتایج به صورت لیست نامرتب

<ul id="sidebar">
  <li>Sidebar list item</li>
</ul>

خواهند بود. اکنون از نسخه 5.4.10 به بعد دستورالعمل جدید  prepend  ایجاد شده است که به شما اجازه می دهد یک آیتم را جلو پشته قبل از نمایش آن بپوشانید.

به عنوان مثال:

@push('sidebar')
  <li>Sidebar list item</li>
@endpush

@prepend('sidebar')
  <li>First Sidebar Item</li>
@endprepend

اکنون نتایج به صورت :

<ul id="sidebar">
  <li>First Sidebar Item</li>
  <li>Sidebar list item</li>
</ul>

خواهند بود. این مورد برای راه حل هایی که شما نیاز به پوشش آیتم ها در قبل از پوشه دارید بسیار عالی هستند.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟